BŘEZOVÉ HORY - SANACE - 1. etapa

Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Aktuality

Email Tisk PDF

logo OPZP


Rok 2017

Prováděna pěstební péče.
(sekání trávy, ožínání sazenic, ochranný nátěr proti okusu zvěří)

Listopad 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(dosadba uhynulých sazenic, ochranný nátěr proti okusu zvěří)

Říjen 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(vláčení ploch, okopávání sazenic)

Září 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(ožínání sazenic, sekání ploch, ošetření ploch)

Květen 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(ožínání sazenic, sekání ploch, ošetření ploch)

Duben 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(hnojení sazenic)

Březen 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(okopávání sazenic)

Listopad 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.

Říjen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny a ukončeny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací. Provedeno vyhodnocení monitoringu.

Září 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Srpen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červenec 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Květen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Duben 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Březen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Únor 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Leden 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Prosinec 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Listopad 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Říjen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Září 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Srpen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červenec 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Květen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Duben 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Březen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Únor 2014

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Leden 2014

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Prosinec 2013

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Listopad 2013

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Říjen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území - dokončení.
Realizace obslužných prvků území – cesty, stezky - dokončení.
Technická rekultivace – dokončení.
Biologická rekultivace – zatravňování a výsadba.

Září 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území - dokončování.
Realizace obslužných prvků území – cesty, stezky.
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.
Biologická rekultivace – zatravňování a výsadba.

Srpen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Návozy rekultivačních materiálů.
Finalizace hrubých terénních úprav.
Realizace odvodňovacích prvků území (žlaby a propustky).
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.
Realizace obslužných prvků území – cesty, stezky.
Biologická rekultivace – výsadba, zatravňování.

Červenec 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Finalizace hrubých terénních úprav.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Návozy rekultivačních materiálů.
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.

Červen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Návozy rekultivačních materiálů, odvoz odpadů.
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.

Květen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Návozy rekultivačních materiálů.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Realizace stezek a cest, návozy štěrků.
Finalizace hrubých terénních úprav.

Duben 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Realizace stezek a cest.
Zahájení návozu rekultivačních materiálů.

Březen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Vlastní stavební práce byly vzhledem ke klimatickým podmínkám pozastaveny.
Prováděny další přípravné práce.

Únor 2013

Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Jsou prováděny plošné terénní úpravy a zemní práce pro komunikace.
Jsou prováděny přípravné práce pro odvodňovací prvky a komunikace.
Připravují se návozy zemin těsnicí vrstvy na mezideponie.

Leden 2013

Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Jsou prováděny hrubé terénní úpravy.
Návoz štěrků na mezideponie.

Prosinec 2012

Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s odsouhlaseným projektem.
Je prováděno geodetické vytýčení stavby.
Jsou prováděny hrubé terénní úpravy.

Listopad 2012

Vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k realizační dokumentaci stavby.
Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu se schválenou realizační dokumentací stavby.
Navezena mechanizace a zahájeny vlastní stavební práce.
Probíhá realizace hrubých terénních úprav, demolice stávajících stavebních konstrukcí, návoz rekultivačních materiálů.
V Příbramském deníku vyšla informace o projektu.

Říjen 2012

Zhotovitel navezl stavební buňky na staveniště díla, proběhlo vybudování zařízení staveniště.
Byl vypracován prováděcí projekt geologických prací vč. plánu monitoringu povrchových a podzemních vod (je součástí RDS).
Byl zahájen monitoring povrchových a podzemních vod.
Vlastní zahájení stavebních prací proběhne až po schválení kompletní RDS.
Bylo zahájeno vytýčení stavby.

Září 2012

Dne 4. 9. 2012 proběhl první kontrolní den stavby a bylo předáno staveniště zhotoviteli díla.
Zhotovitel zahájil práce na přípravě realizační dokumentace stavby.

Srpen 2012

Probíhají přípravné kroky k předání staveniště a k zahájení prací.

Červenec 2012

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele se stala firma AQUASYS spol. s r. o.
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne  26. 7. 2012

 

 


Aktualizováno Úterý, 05 Prosinec 2017 09:55