BŘEZOVÉ HORY - SANACE - 1. etapa

Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Aktuality

Email Tisk PDF

logo OPZP


Rok 2021

Nápravná opatření (viz. O projektu) probíhala převážně na pozemcích s.p. DIAMO a částečně i na pozemcích Města Příbram.
Toto bylo řešeno Smlouvou o výpůjčce, jejíž platnost končí 30. 4. 2021, což zároveň naplňuje i požadavek udržitelnosti výstupů a výsledků projektu po dobu 5 let od dokončení.

Během měsíce března a dubna t.r. tak budou zapůjčené pozemky Městu Příbram vráceny včetně vybudovaných cest, stezek, příkopů, propustků a osetých ploch s vysázenými dřevinami.

Rok 2020

Provádění pěstební péče.
(sekání trávy, ožínání sazenic, dosadba vzrostlých stromků - třešeň ptačí)

Rok 2019

Provádění pěstební péče.
(sekání trávy, ožínání sazenic, přihnojování sazenic)

Rok 2018

Provádění pěstební péče.
(sekání trávy, ožínání sazenic, přihnojování sazenic)

Rok 2017

Prováděna pěstební péče.
(sekání trávy, ožínání sazenic, ochranný nátěr proti okusu zvěří)

Listopad 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(dosadba uhynulých sazenic, ochranný nátěr proti okusu zvěří)

Říjen 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(vláčení ploch, okopávání sazenic)

Září 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(ožínání sazenic, sekání ploch, ošetření ploch)

Květen 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(ožínání sazenic, sekání ploch, ošetření ploch)

Duben 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(hnojení sazenic)

Březen 2016

Prováděna biologická rekultivace - 3. rok pěstební péče.
(okopávání sazenic)

Listopad 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.

Říjen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny a ukončeny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací. Provedeno vyhodnocení monitoringu.

Září 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Srpen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červenec 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Květen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Duben 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Březen 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Únor 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Leden 2015

Prováděna biologická rekultivace - 2. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Prosinec 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Listopad 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Říjen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Září 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Srpen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červenec 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Červen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Květen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Duben 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Březen 2014

Prováděna biologická rekultivace - 1. rok pěstební péče.
Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Únor 2014

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Leden 2014

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Prosinec 2013

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Listopad 2013

Prováděny geologické práce a monitoring účinnosti sanace povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.

Říjen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území - dokončení.
Realizace obslužných prvků území – cesty, stezky - dokončení.
Technická rekultivace – dokončení.
Biologická rekultivace – zatravňování a výsadba.

Září 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území - dokončování.
Realizace obslužných prvků území – cesty, stezky.
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.
Biologická rekultivace – zatravňování a výsadba.

Srpen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Návozy rekultivačních materiálů.
Finalizace hrubých terénních úprav.
Realizace odvodňovacích prvků území (žlaby a propustky).
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.
Realizace obslužných prvků území – cesty, stezky.
Biologická rekultivace – výsadba, zatravňování.

Červenec 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Finalizace hrubých terénních úprav.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Návozy rekultivačních materiálů.
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.

Červen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Návozy rekultivačních materiálů, odvoz odpadů.
Technická rekultivace – ukládání rekultivačních materiálů.

Květen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Návozy rekultivačních materiálů.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Realizace stezek a cest, návozy štěrků.
Finalizace hrubých terénních úprav.

Duben 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Realizace odvodňovacích prvků území.
Realizace stezek a cest.
Zahájení návozu rekultivačních materiálů.

Březen 2013

Prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Vlastní stavební práce byly vzhledem ke klimatickým podmínkám pozastaveny.
Prováděny další přípravné práce.

Únor 2013

Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Jsou prováděny plošné terénní úpravy a zemní práce pro komunikace.
Jsou prováděny přípravné práce pro odvodňovací prvky a komunikace.
Připravují se návozy zemin těsnicí vrstvy na mezideponie.

Leden 2013

Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s projektovou dokumentací.
Jsou prováděny hrubé terénní úpravy.
Návoz štěrků na mezideponie.

Prosinec 2012

Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu s odsouhlaseným projektem.
Je prováděno geodetické vytýčení stavby.
Jsou prováděny hrubé terénní úpravy.

Listopad 2012

Vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k realizační dokumentaci stavby.
Jsou prováděny geologické práce a monitoring povrchových a podzemních vod v souladu se schválenou realizační dokumentací stavby.
Navezena mechanizace a zahájeny vlastní stavební práce.
Probíhá realizace hrubých terénních úprav, demolice stávajících stavebních konstrukcí, návoz rekultivačních materiálů.
V Příbramském deníku vyšla informace o projektu.

Říjen 2012

Zhotovitel navezl stavební buňky na staveniště díla, proběhlo vybudování zařízení staveniště.
Byl vypracován prováděcí projekt geologických prací vč. plánu monitoringu povrchových a podzemních vod (je součástí RDS).
Byl zahájen monitoring povrchových a podzemních vod.
Vlastní zahájení stavebních prací proběhne až po schválení kompletní RDS.
Bylo zahájeno vytýčení stavby.

Září 2012

Dne 4. 9. 2012 proběhl první kontrolní den stavby a bylo předáno staveniště zhotoviteli díla.
Zhotovitel zahájil práce na přípravě realizační dokumentace stavby.

Srpen 2012

Probíhají přípravné kroky k předání staveniště a k zahájení prací.

Červenec 2012

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele se stala firma AQUASYS spol. s r. o.
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne  26. 7. 2012

 

 


Prováděna pěstební péče.

(sekání trávy, ožínání sazenic, dosadba vzrostlých stromků-třešeň ptačí)
Aktualizováno Pátek, 15 Leden 2021 20:59