BŘEZOVÉ HORY - SANACE - 1. etapa

Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Termíny realizace

Email Tisk PDF

logo OPZP


Podpis smlouvy o dílo se správcem stavby:

2. 3. 2012

Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem díla:

26. 7. 2012

Předání staveniště a zahájení realizace díla:

4. 9. 2012

Dokončení technických opatření:

31. 10. 2013

Postsanační monitoring

1. 11. 2013 – 31. 10. 2015

V průběhu dvouletého monitoringu účinnosti sanace proběhlo 24 kol sledování úrovně kontaminace povrchových a podzemních vod a úrovně hladiny podzemní vody.

Monitoring prokázal, že sanační zásah splnil svůj účel, neboť došlo ke snížení koncentrace zinku z původní hodnoty 0,68 mg/l na hodnotu 0,28 mg/l a zároveň došlo i ke snížení infiltrace srážkových vod do odvalu o požadovaných 18 700 m3/rok.

Pěstební péče (3 roky):

1. 1. 2014 – 30. 11. 2016

Kolaudační souhlas – povolení užívání stavby

5. 4. 2016

Předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce (MŽP, SFŽP)

30. 4. 2016

Ukončení smlouvy o dílo s fy AQUASYS spol. s r.o.

30. 11. 2016

V rámci naplnění požadavku udržitelnosti pro zachování výstupů a výsledků projektu bude DIAMO, s. p. i v následujícím období provádět kontrolu a udržovat funkčnost vybudovaných cest, stezek, příkopů a propustků, včetně údržby osetých ploch a vysázených dřevin.

1. 1. 2017 – 30. 4. 2021

 


Podpis smlouvy o dílo se správcem stavby:

2. 3. 2012

Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem díla:

26. 7. 2012

Předání staveniště a zahájení realizace díla:

4. 9. 2012

Dokončení technických opatření:

31. 10. 2013

Postsanační monitoring

1. 11. 2013 – 31. 10. 2015

V průběhu dvouletého monitoringu účinnosti sanace proběhlo 24 kol sledování úrovně kontaminace povrchových a podzemních vod a úrovně hladiny podzemní vody.

Monitoring prokázal, že sanační zásah splnil svůj účel, neboť došlo ke snížení koncentrace zinku z původní hodnoty 0,68 mg/l na hodnotu 0,28 mg/l a zároveň došlo i ke snížení infiltrace srážkových vod do odvalu o požadovaných 18 700 m3/rok.

Pěstební péče (3 roky):

1. 1. 2014 – 30. 11. 2016

Kolaudační souhlas – povolení užívání stavby

5. 4. 2016

Předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce (MŽP, SFŽP)

30. 4. 2016

Ukončení smlouvy o dílo s fy AQUASYS spol. s r.o.

30. 11. 2016

V rámci naplnění požadavku udržitelnosti pro zachování výstupů a výsledků projektu bude DIAMO, s. p. i v následujícím období provádět kontrolu a udržovat funkčnost vybudovaných cest, stezek, příkopů a propustků, včetně údržby osetých ploch a vysázených dřevin.

1. 1. 2017 – 30. 4. 2021

Aktualizováno Pátek, 15 Leden 2021 20:58