BŘEZOVÉ HORY - SANACE - 1. etapa

Sanace území bývalého důlně - úpravárenského závodu a okolí - Příbram, Březové Hory - 1. etapa

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kontrolní dny

Email Tisk PDF

logo OPZP


 

V rámci realizace projektu se jednou za měsíc konaly pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců objednavatele, správce stavby, zhotovitele a případně dalších participujících organizací.

V průběhu roku byly konány velké kontrolní dny (jaro, podzim) za účasti státních orgánů a organizací (MŽP, ČIŽP, SFŽP, MěÚ Příbram, KÚ Středočeský kraj).

Celkem se uskutečnilo 33 pravidelných a 6 velkých kontrolních dnů. Poslední kontrolní den proběhl 20. listopadu 2015.

V roce 2016 již probíhaly pouze  koordinační schůzky mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci provádění tříleté pěstební péče. Dne 30. 11. 2016 bylo zhotovitelem dílo předáno objednateli.

 


Aktualizováno Pátek, 15 Leden 2021 20:59